Migrenin tedavisi var mıdır?

Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır ama bir mit gibi toplumsal bilince yerleşmiş olan “Migrenin tedavisi yoktur, onunla yaşamayı öğrenmek gerekir” düşüncesinin dışına çıkmak çok zordur. Migrenli hastalar, anneleri, çocukları, çevresindekiler migrenden kurtulamadıkları için yaşamdaki pratik karşılığı da bu durumu doğrulamaktadır. Migrende en yaygın kullanılan ilaçların etkisi olsa da geçicidir. Yaşam içinde migren azalsa da bu kişinin kendi gelişimi içinde olmaktadır. Yaşam boyu migreni durduran bir ilaç yoktur.

İlaç dışı tıp sadece migrende değil tüm hastalık tedavilerinde pek yaygın kullanılmamaktadır. Sürekli ilaç seçmeye yönelim hekimin ağrının nedenini araştırma yaklaşımını azaltmaktadır. Tüm bu kendi içinde olan kısıtlanmalar migreni tedavi edilemez noktasına taşımıştır. Hasta her zaman çare arar, ağrısından kurtulmak ister ama migrenden kurtulamayacağına da inanmıştır.

Bu çelişkili durumu aşmak gerekir. “Ağrı varsa nedeni de vardır” düşüncesi üzerinden geliştirdiğim tedavi yaklaşımı doğrudan nedenlere yönelir. Her türlü migren için nedenler bulunur ve nedenler düzeltilince migren de düzelir.

Migrenin nedeni stres, hormonlar, lodos ya da bazı yiyecekler olarak düşünülürse de migren tedavi edilemez, onunla yaşam öğrenilmeye, yaşamda kısıtlama ve kontroller yapılmaya çalışılır. Migrenin nedeni çevresel faktörler değildir. Migren tamamen bedenin bio-elektriksel sistemi ile ilişkilidir. Çevresel faktörler sadece migreni tetikler.

“Migren kaderiniz değildir. Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır.”