Trigeminal nevralji nedir?

Trigeminal sinir yüzün iki yanında bulunur. Kulağın önünden -çene ekleminin olduğu bölge- üç dala ayrılır. Bu dallar alt çene, üst çene ve göz bölgesine gider. Yüz, saçlı derinin ön bölümü, göz, ağız, burun ve dilin 2/3 ön bölümünden kalkan tüm duyuları –sıcak, soğuk, acı, batma, dokunma, bası vb.- beyne taşır. Aynı yüz yarısındaki çiğneme kaslarını da çalıştırır.

Nevralji sinir ağrısıdır. Elektrik çarpar gibi, yırtılma, bıçaklanma, iğnelenme, yanma tarzında başka ağrılarla açıklanamayacak kadar şiddetli, nahoş bir ağrıdır. Trigeminal nevralji ise alt ya da üst çeneden başlayan, bu sinirin alanına yayılan, saniyeler ya da birkaç dakika süren ağrılardır. Kendiliğinden başlayabildiği gibi çiğneme, yutkunma, sıcak ya da soğuk bir şey içme, konuşma, yüze dokunma (yüzü yıkama, traş olma) bazen hafif bir esinti bile ağrıyı başlatabilir. Başladığı andan sonra sürekli tekrarlayabilir. Bazı hastalar öyle olur ki yemek yiyemez, dişlerini fırçalayamaz, konuşamaz hatta yutkunamaz hale gelebilir.

Trigeminal nevralji kadın hastalarda biraz daha fazla görülür. Çok genç yaşta olabilirse de çoğunlukla ileri yaş hastalığıdır.

Temelde trigeminal siniri taciz eden patolojik bir yapı vardır. Bu yapı hastaların ifadelerinde çok açıktır. Trigeminal nevraljili hastaların neredeyse tamamı ağrının dişten geldiğini bilmektedir. Bazen yapılan diş tedavileriyle ağrıda geçici susmalar olmakta, devamında ağrı yineleyince dişten olmadığı kararı verilmektedir. Gökmen Yaklaşımı’na göre kaynak halen diştedir, diş tedavisi yeterli yapılmamıştır.

Pratikteki çalışmalar ilaca cevap alınamayan hastalarda ameliyat, radyofrekans vb. uygulamalara hastayı yönlendirse de problemin diş-çene kompleksinde olduğunu birçok hastada uygulanan Gökmen Yaklaşımı tedavi sonuçları göstermiştir.