Sürekli baş ağrısı tedavisi

Sürekli baş ağrısı tedavisi, Süregen günlük baş ağrısı tedavisi

Sürekli baş ağrısı çekenlerin oranı toplumda hiç de azımsanmayacak düzeydedir. 100 kişiden 3-5’inde görüldüğü düşünülürse toplum için ciddi bir sorundur. En sık gerilim baş ağrısı ve migren ağrılarının sürekli hale gelmesi ile olur. Sürekli baş ağrısı çekenlerin çoğunluğunun geçmişinde yoğun ilaç kullanımı mevcuttur. Bu hastalar süregen günlük baş ağrısı tanısı alırlar. İlaç alınmazsa şiddetli baş ağrısı olur. İlaç alınsa da baş ağrısı olur.

Ağrı başlangıçtan itibaren sürekli olabilir. Bu bazen tüm başta olur ya da yarım baş ağrısı olarak gelişir. Bu hastalarda diş-çene kompleksindeki problemler değerlendirilmelidir.

ID Migren

Tanıya yardımcı ve hastanın kendisinin uygulayabileceği bir testtir. Son üç aydır, iki veya daha fazla baş ağrısı olan veya baş ağrısı için doktora danışma ihtiyacı olanlar uygulayabilir. Sorulardan iki veya üçüne evet diyorsanız migren olma olasılığınız %93.3 tür. Fakat tüm yanıtlar hayır ya da sadece bir yanıt evet olduğunda da migren olabilirsiniz.

Sürekli baş ağrısı çeken ve sürekli ilaç kullanan hastalarda nöral terapi ile tedaviye başlanmalıdır. Altta yatan migren ya da gerilim baş ağrısı nedenleri “Gökmen Yaklaşımı” ile düzeltilmelidir. Başlangıçta bir çeşit bağımlılık oluşturmuş olan ilaçlar kesilmemelidir. Nöral terapi sistemi düzenler, ağrının nedenleri çözülmeye başlarsa kısa sürede hasta ilaç alımını kendisi sonlandıracaktır.>