Gerilim baş ağrısı, Tension headache (Gerilim tipi baş ağrısı)

Gerilim baş ağrısı (tension headache), kaslardaki gerilmeden kaynaklanır. Stres ve gerilim arttıran faktörlerdir. Basit gerilim baş ağrısı olanlarda günün sonuna doğru ağrı artar. Uyuyunca hasta rahatlar. Diş sıkmanın olduğu vakalarda ise –kronik ve komplike olanlar- günün stresi gece diş sıkmayı artırdığı için sabah ağrılı uyanılır.

Toplumda en sık görülen baş ağrısı nedenidir. İnsanların yüzde 80’i yaşamları boyunca gerilim baş ağrısı yaşamaktadır. Bunların yüzde 40’ında sürekli ve komplike gerilim baş ağrısı gelişir. Kişiyi günlük hayattan alıkoymayan ılımlı, orta düzeyde, tüm başı kapsayan ağrılardır. Daha çok başta ağırlık, basınç, sıkışma olarak ifade edilir. Bulantı, kusma, ışıktan rahatsız olma gibi migren özellikleri taşımaz.

Gerilim baş ağrısı çekenlerde farklı düzeylerde anksiyete, depresyon, bastırılmış öfke olabilir. Çeşitli düzeylerde dikkat ve konsantrasyon güçlüğü vardır. Hastalar zihinsel ve düşünsel üretkenliklerinin olumsuz etkilediğinin farkındadır.

Bu hastalarda ortak özellik, baş-boyun bölgesi kaslarındaki spazmdır. Stres belirleyici gibi görünse de yaşama dairdir. Bu hasta grubunun mükemmeliyetçi, fazla sorumluluk alan yapıları değiştirilemez ama “Gökmen Yaklaşımı” ile kas spazmını çözmek, hastaların yaşam kalitesini oldukça yükseltir. Bu grup hastaların çoğunluğunda bruksizm vardır. Bu konuda çalışmış gnatoloji ve protetik tedavi uzmanınca yapılacak gece plağından çok faydalanırlar.